Uchování audiovizuálního dědictví: etika, principy a strategie uchovávání

Technická komise - Normy, doporučené postupy a strategie

Uchování audiovizuálního dědictví: etika, principy a strategie uchovávání (IASA-TC 03).

Ko-editoři Will Prentice a Lars Gaustad
Přispívající autoři:
Kevin Bradley, National Library of Australia, Carl Fleischhauer, Library of Congress, Lars Gaustad, National Library of Norway and Chair of the IASA TC, Bruce Gordon, Harvard University, Will Prentice, British Library, Dietrich Schüller, Phonogrammarchiv, Tommy Sjøberg, Folkmusikens Hus

Překlad vyhotovilo Národní muzeum, Česká republika.
Recenzováno členy Technické komise IASA

4. vydání, 2017
Vydáno Mezinárodní asociací zvukových a audiovizuálních archivů