6.3.23 Programari de gestió de fitxers per a sistemes de petites dimensions

6.3.23.1 En sistemes en què el conjunt de l'arxiu es troba duplicat en disc dur i cinta, el propòsit del programari de gestió d'arxius és el seguiment de la ubicació, condició, precisió i edat de les còpies en cinta. Aquesta funcionalitat bàsica per a les còpies de seguretat constitueix una alternativa de baix cost respecte a un HSM clàssic i pot, almenys en teoria, ser més fiable per a sistemes més petits. No obstant això, com que els HSM per a sistemes a gran escala representen una part significativa del mercat, la indústria del sector hi destina els principals esforços en investigació i desenvolupament. Les solucions de programari per a la gestió de fitxers a petita escala es desenvolupen entre la comunitat de programadors i usuaris de codi obert, entre les quals cal destacar tres populars aplicacions NAS: FreeNAS, Openfiler i NASLite, a més d'Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver (AMANDA). Com en qualsevol solució de codi obert, recau en l'usuari la responsabilitat de comprovar la conveniència i la fiabilitat de la proposta, de manera que, sense més detall, aquesta publicació s'absté de fer recomanacions específiques.