6.3.24 Verificació i recuperació de dades

6.3.24.1 Hi ha programes comercials que permeten la detecció automàtica d'errors de lectura/escriptura en la cinta durant els processos de còpia de seguretat i verificació. Aquesta funció s'implementa habitualment mitjançant la revisió de codis de redundància cíclica, tecnologia basada en una suma de verificació entre el codi i les dades que permet detectar els errors esdevinguts durant la transmissió digital o l'emmagatzematge. Es recomana per a tot sistema d'arxiu la implementació d'una funció de comprovació d'errors. Aquesta implementació resulta difícil quan s’empra programari de codi obert, ja que el control d’errors es vincula estretament a l'especificitat del maquinari involucrat. Una opció comercial en aquest sentit la constitueix el dispositiu lector/verificador de cartutxos LTO "Veritape", de MPTapes Inc. Fuji Magnetics, d'altra banda, va anunciar un sistema de diagnòstic basat en la lectura d'un xip per a cassets LTO, associat a un programari propietari.