6.3.22 Gestió d'emmagatzematge jeràrquic (HSM)

6.3.22.1 Les funcions d’emmagatzematge d'arxiu definides en l’OAIS integren en el mateix model conceptual la noció de gestió d'emmagatzematge jeràrquic (HSM). Quan es va definir l'estàndard OAIS no es concebia encara la possibilitat de gestionar còmodament grans quantitats de dades de cap altra manera. La qüestió pràctica que sosté l'opció HSM consisteix en la diferència de cost entre diferents mitjans d'emmagatzematge, és a dir, la premissa per la qual l'emmagatzematge sobre disc dur resulta més car que sobre cinta. L’HSM ofereix en aquest context un magatzem virtual d'informació unificat, encara que en la realitat les còpies de dades poden estar escampades per un bon nombre de tipus de suport diferents en funció de l'ús i de les velocitats d'accés.

6.3.22.2 Tanmateix, el cost del disc dur ha disminuït a un ritme més gran que el de la cinta, fins al punt de resultar equivalents de preu. Conseqüentment, l'ús de l’HSM passa a ser una opció d'implementació. En aquestes circumstàncies, un sistema d'emmagatzematge que contingui totes les seves dades en un conjunt de discs al mateix temps que una còpia completa en un conjunt de cintes resultarà un opció molt assequible especialment per a sistemes d'emmagatzematge digital de fins a 50 terabytes (valor que creix any rere any). Per a sistemes de menors dimensions, en canvi, un HSM completament funcional resultarà innecessari. En lloc d’això es poden preveure sistemes molt més senzills que administrin i mantinguin informació sobre la localització de les còpies i l'edat i versió dels mitjans fungibles, i també, naturalment, que repliquin sobre disc dur i sobre cinta el conjunt de les dades emmagatzemades.

6.3.22.3 L'opció d’implementar un HSM es manté com a preferent per a sistemes d'emmagatzematge digital de mitjana i gran dimensió, i continua essent-ne un dels components més cars.