6.3.21 Tecnologies de disc dur

6.3.21.1 Hi ha quatre mètodes principals per a connectar discs durs i altres dispositius perifèrics als ordinadors: USB (Universal Serial Bus), IEEE 1394 (Firewire), SCSI (Small Computer System Interface) i SATA/ATA (Serial Advanced Technology Attachment / AT Attachment). Cadascun d'ells té els seus particulars avantatges segons la situació. USB i Firewire són ports de connexió multipropòsit, aptes per a connectar l'ordinador tant a un disc dur com a una càmera de vídeo digital o un reproductor MP3. Les opcions SCSI i SATA/ ATA s'usen principalment per a connectar discs durs a ordinadors o sistemes d'emmagatzematge en disc.

6.3.21.2 Tant la interfície SCSI com la seva successora SAS (Serial Attached SCSI) permeten cicles de lectura i escriptura a alta velocitat i faciliten l'accés a un major nombre de discs que els permesos mitjançant SATA/ATA. Els discs SCSI poden acceptar múltiples ordres al mateix temps a través del bus SCSI i no generen cues de peticions com en SATA/ATA. Les unitats SATA/ATA resulten comparativament més barates. La velocitat d'accés en lectura és bàsicament la mateixa per a ambdues interfícies i en el context de l'àudio digital cap de les dues limitarà les operacions d'una estació de treball d'àudio digital (també coneguda pel seu acrònim anglès DAW, Digital Audio Workstation). Pel que fa  al rendiment, la diferència entre els controladors i discs SCSI/SAS i SATA es pot notar en el marc d'un sistema central d'emmagatzematge d'ús intensiu.

6.3.21.3 Els discs SCSI/SAS amb canal de fibra (tecnologia Fibre Channel, FC) s'utilitzen principalment en entorns empresarials d'alta exigència, mentre que els discs SATA abunden en el mercat domèstic, encara que creix el seu ús en sistemes empresarials que busquen una capacitat d’emmagatzematge més rendible, per exemple, en l'emmagatzematge d'arxiu. Precisament en aquesta situació la decisió final entre les tecnologies (FC) SCSI/SAS i SATA depèn de la càrrega efectiva del sistema. Si aquest s'usa per a arxivar petites o mitjanes quantitats de contingut que no requereixen accés intensiu, un solució basada en SATA pot ser suficient. La presa de decisió s'ha de basar en la detallada descripció dels requisits i en una bona negociació amb el proveïdor d'emmagatzematge.

6.3.21.4 Els discs durs connectats via USB o Firewire poden servir per a transferir continguts d'un entorn a un altre. No obstant això, atesa la seva poca fiabilitat, difícil monitoratge i fàcil pèrdua, no haurien de ser considerats vàlids per a tasques d’arxiu tot i que el seu preu sigui molt atractiu.

6.3.21.5 La interfície per si mateixa no és una indicació prou consistent sobre la fiabilitat i rendiment d'un disc dur o un sistema d'emmagatzematge dades. El comprador/usuari s’hauria de preocupar també per altres paràmetres operatius i de configuració del sistema. Sembla que s’associï la fiabilitat amb la interfície FC SCSI/SAS. Tanmateix, els discs durs no són per si mateixos permanentment fiables, de manera que totes les dades d'àudio haurien de disposar de còpies de seguretat en un format de cinta adequat (vegeu 6.3.5, «Rendiment de la cinta de dades»). (Per més detall, vegeu Anderson, Dykes i Riedel, 2003).

6.3.21.6 Hi ha una tecnologia d'emmagatzematge emergent que podria gaudir d'una posició preeminent en un futur pròxim. L'emmagatzematge sobre estat sòlid en la forma de memòries flash es desenvolupa com a alternativa als discs rotatoris i ja s'ha convertit en una alternativa als discs durs en ordinadors de sobretaula. Alguns fabricants de sistemes d'emmagatzematge han introduït també discs d'estat sòlid (discs flash) en els seus sistemes de cost mitjà o baix i planegen també introduir-los en els seus sistemes d'alt nivell. Encara que l'emmagatzematge sobre estat sòlid planteja encara certs reptes pel que fa a fiabilitat d'emmagatzematge, es pot convertir en una solució viable per a les necessitats d'emmagatzematge de la comunitat arxivística. El preu per gigabyte comença a ser competitiu, és més respectuós amb el medi ambient atesa la seva menor demanda de potència i prescindeix de part mòbils (motors), cosa que podria significar un major temps de vida per a les unitats d'emmagatzematge. Una vida útil de deu anys en lloc dels habituals cinc per unitat d'emmagatzematge podria significar una menor inversió i costos de gestió, i permetria l'estalvi d'un de cada dos processos periòdics de migració. En termes de rendiment de lectura/escriptura, l'emmagatzematge sobre estat sòlid ja és comparable al de la tecnologia de disc dur.