6.3.20 Monitoratge de discs durs

6.3.20.1 Un indicador de la imminent fallida d’un disc pot ser l'increment de blocs de dades errònies. Resulta típic en els discs durs més recents mostrar errors de bloc tot i ser discs acabats d'estrenar, i molts sistemes de dades gestionen aquests blocs defectuosos simplement reassignant l'adreça del bloc en qüestió. No obstant això, si la quantitat de blocs erronis s'incrementa, això podria indicar que el disc dur està començant a fallar. Hi ha programes informàtics que proporcionen avisos sobre l'increment dels blocs de dades errònies, així com altres avisos sobre les condicions físiques del disc que puguin indicar potencials problemes.