6.1.7 Definició de l'objecte digital

6.1.7.1 El fitxer d'àudio és només una part de la informació que s’ha de preservar. El Model de referència per a un sistema obert d'arxivatge de la informació, més conegut en el seu original anglès com a Open Archival Information System (OAIS) identifica quatre parts o elements de l'objecte digital, descrites en conjunt com a paquet d'informació. Les dues primeres són la informació de contingut i la informació descriptiva de preservació, empaquetades mitjançant informació d'empaquetament (tercer element) per a crear un paquet d'informació que podrà ser descobert mitjançant la informació descriptiva del mateix paquet (quart element).

 

 

6.1.7.2 Encara que la informació pugui ser distribuïda a través del sistema d'emmagatzematge, convé recordar que el paquet conceptual és la informació sonora, la capacitat per reproduir el so en qüestió, el coneixement de la seva procedència i la seva descripció i ubicació (la capacitat per a trobar-lo). Podran existir també relacions crítiques entre el fitxer d'àudio en particular i altres fitxers de la mateixa col·lecció. Aquestes relacions són importants per a l'ús del material i per això s'han de protegir.