7.5 Planificació de la preservació

7.5.1.1 Com ja s'ha dit, la planificació de la preservació es refereix a la preparació necessària per a garantir que l'objecte d'àudio digital romangui accessible a llarg termini, encara que l'entorn informàtic d'emmagatzematge i accés esdevingui obsolet. Per a una col·lecció de petites dimensions, interessada únicament en la preservació dels seus objectes d'àudio digital, aquesta tasca és relativament directa i senzilla. Les metadades capturades més amunt argumenten les decisions a prendre sobre preservació en establir clarament les relacions entre l'original i la còpia de preservació emmagatzemada al repositori digital. La informació tècnica ofereix assistència en la planificació. L'elecció de BWF com a estàndard de preservació respon a la voluntat d'assegurar el màxim termini de temps possible abans que resulti inevitable una nova migració de format. Queda en mans dels gestors i conservadors de la col·lecció mantenir-se al dia sobre els canvis i desenvolupaments esdevinguts en el domini dels arxius digitals, a través del contacte amb associacions com ara la IASA.