7.6 Emmagatzematge d'arxiu

7.6.1.1 Tècnicament parlant, el sistema d’emmagatzematge d'arxius es situa per sota del repositori i incorpora un conjunt de subprocessos com ara l'elecció del mitjà d'emmagatzematge, la transferència del paquet d'arxiu d'informació (PAI/AIP) al sistema de l'emmagatzematge, la seguretat i la validació de les dades, així com la restauració i la còpia de seguretat, i finalment la reproducció o migració del paquet PAI/AIP sobre un nou mitjà.

7.6.1.2 Els principis bàsics de l'emmagatzematge d'arxiu es poden resumir en els punts següents:

7.6.1.2.1 Cal que hi hagi múltiples còpies. El sistema ha de ser capaç d'acollir un cert nombre de duplicats d'un mateix document.

7.6.1.2.2 Les còpies s’haurien d’ubicar en posicions remotes del sistema principal o original, i també entre elles mateixes. Com més gran és la distància física entre còpies, més gran la seguretat en cas de desastre.

7.6.1.2.3 Hi haurien d’haver còpies en diferents tipus de suport. Si totes les còpies estan un mateix tipus de suport, com ara un disc dur, el risc que un únic mecanisme d'error les destrueixi totes és gran.

7.6.1.3 La major part del cost d'un sistema d'emmagatzematge de dades no se l’endu el maquinari en si mateix, sinó el sistema de gestió emmagatzematge jeràrquic (Hierarchical Storage Management System, HSM). Les funcions d’emmagatzematge d’arxiu en OAIS inclouen la noció d’HSM com a part del model conceptual. Quan es va definir l'estàndard OAIS no es concebia encara la possibilitat de gestionar còmodament grans quantitats de dades de cap altra manera. La qüestió pràctica que sosté l'opció HSM consisteix en la diferència de cost entre diferents mitjans d'emmagatzematge, és a dir, la premissa per la qual l'emmagatzematge sobre disc dur resulta més car que sobre cinta. HSM ofereix en aquest cas un magatzem virtual d'informació unificat, encara que en la realitat les còpies de dades puguin estar escampades a través d'un bon nombre de tipus de suport diferents en funció de l'ús i les velocitats d'accés.

7.6.1.4 No obstant això, el cost del disc dur ha disminuït a un ritme més gran que el de la cinta, fins al punt de resultar equivalents en preu. Conseqüentment, l'ús d’HSM passa a ser una opció d'implementació. Sota aquestes circumstàncies, un sistema d'emmagatzematge que contingui totes les seves dades en un conjunt de discs, al mateix temps que una còpia completa en un conjunt de cintes, resultarà un opció molt assequible especialment per a col·leccions d'àudio digital petites o mitjanes. Per aquest tipus de casos un HSM completament funcional resultarà innecessari. En lloc d’això es poden preveure sistemes molt més senzills que administrin i mantinguin informació sobre la localització de les còpies i l'edat i versió dels mitjans fungibles (Bradley, Lei i Blackall, 2007).