6.3.4 Introducció als tipus i formats de cinta de dades

6.3.4.1 El que segueix és una noció general sobre alguns dels principals formats i sistemes d'automatització basats en cinta disponibles per a l'emmagatzematge de contingut audiovisual en format de dades. Les cintes de dades s'empren només en conjunció amb altres components d'un DSAN. Resulta prudent començar aquesta comparativa entre diversos tipus de formats de cinta de dades recordant que el suport definitiu no existeix i que, independentment d'altres consideracions, els suports resultaran viables només mentre siguin avalats pels sistemes de dades que els incorporen.