6.3.5 Rendiment de la cinta de dades

6.3.5.1 La geometria i dimensions del format determinen el seu funcionament. La velocitat de transferència de dades, un aspecte del seu rendiment, és el producte directe del nombre de pistes enregistrades i llegides de manera simultània, així com de la velocitat del capçal de dades, la densitat lineal del mitjà i la codificació de canal. Les carcasses de cinta físicament més lleugeres i de menors dimensions poden, per exemple, desplaçar-se amb més rapidesa en una biblioteca robotitzada. La densitat de dades és el producte de

6.3.5.1.1 els compromisos entre longitud i gruix de la cinta

6.3.5.1.2 l'ample de pista i la distància entre pistes

6.3.5.1.3 la densitat lineal de dades útils2 per a cada pista

 


2 En  referència a la càrrega útil de dades, de l'anglès payload,  càrrega amb rèdit (n. dels t.)