6.3.19 Vida útil d'un disc dur

6.3.19.1 Com s'ha indicat més amunt, la vida operativa de molts dels discs durs comercialment disponibles s'estima en unes 40.000 hores. Un ús típic d'aquests dispositius tradueix aquest temps en uns 5 anys de vida útil abans de ser reemplaçats. Algunes millores recentment aplicades als discs durs de sobretaula com els rodaments fluids o ceràmics, la lubricació superficial de la capa magnètica dels discs i les tècniques especials d'estacionament dels capçals poden allargar lleugerament les expectatives de vida. No obstant això, no existeix cap test fiable que aporti dades sobre la vida útil de discs durs poc o gairebé mai utilitzats, per la qual cosa és una opció encertada planejar el recanvi dels discs durs d'un sistema cada 5 anys.