6.3.2 Conceptes bàsics de l'emmagatzematge d'arxiu

6.3.2.1 L'emmagatzematge d’arxiu aporta els mitjans per a emmagatzemar, preservar i oferir accés al contingut arxivat. En sistemes petits, l'emmagatzematge pot ser autònom i operat de manera manual, però en sistemes de més grans dimensions l'emmagatzematge s'acostuma a implementar conjuntament amb aplicacions de catalogació, sistemes de gestió de recursos, sistemes de recuperació d'informació i sistemes de control d'accés. L'objectiu resideix a controlar i gestionar el contingut arxivat, així com a proporcionar un camí controlat d'accés a aquest contingut. 

6.3.2.2 L'emmagatzematge d’arxiu ha d'estar connectat als dispositius responsables de l'ingrés i creació del recurs digital a arxivar i ha de proporcionar una interfície segura i fiable que pugui ser utilitzada per  a importar recursos cap al sistema d'emmagatzematge.

6.3.2.3 Un sistema utilitzat per a l'emmagatzematge de contingut del fitxer ha de ser fiable en diferents aspectes: ha d'estar disponible sense interrupcions significatives i ha de ser capaç de reportar al sistema o a l'usuari encarregat de la importació de contingut sobre l'èxit o fracàs de la operació, i ha de permetre d'aquesta manera a la part importadora, en cas d'èxit, l'eliminació de la còpia d'ingrés del fitxer d'arxiu. L'emmagatzematge d'arxiu també ha de ser capaç de preservar durant un llarg període de temps el contingut que gestiona i protegir-lo davant de tot tipus d'errors i desastres.

6.3.2.4 Un sistema d'emmagatzematge d’arxiu s'hauria de construir d'acord amb les necessitats del seu propietari funcional. S’ha de dimensionar adequadament per a dur a terme les tasques encomanades i gestionar la capacitat requerida en operacions quotidianes. A més a més, l'emmagatzematge d’arxiu haurà de proporcionar accés controlat al contingut que gestiona a aquells usuaris que hi tinguin permisos o drets d'accés.