6.3.1 Paquet d'arxiu d'informació (PAI / AIP)

6.3.1.1 La definició en OAIS del concepte d’ emmagatzematge d’arxiu inclou els serveis i funcions necessaris per a l'emmagatzematge del paquet d'arxiu de la Informació (PAI / AIP). L'emmagatzematge d’arxiu abasta la gestió de dades i inclou processos com la selecció del mitjà d'emmagatzematge, la transferència de PAI al sistema d'emmagatzematge, la seguretat i validació de dades, els processos de còpia de seguretat i restauració de dades i finalment, la reproducció de PAI sobre nous mitjans.
 
6.3.1.2 Un PAI, tal com es defineix en el model de referència OAIS (CCSDS 650.0-B-1 Reference Model for an Open Archival Information System) és un paquet d'informació que s’utilitza en tres casos: per a transmetre objectes d'arxiu cap al sistema d'arxiu digital, per a emmagatzemar objectes dins del sistema i per a transmetre objectes des del sistema. Un PAI conté tant les metadades que descriuen l'estructura i el contingut d'una essència arxivada com l'essència mateixa. Consta de múltiples fitxers de dades que conformen una entitat empaquetada de manera lògica o física. La implementació d'un PAI pot variar d'arxiu en arxiu. En qualsevol cas especificarà un contenidor (o continent) que conté tota la informació necessària per a fer possible la preservació a llarg termini i l'accés als béns arxivats. El model de metadades OAIS es basa en les especificacions de METS.

6.3.1.3 Des d'un punt de vista físic, el PAI consta de tres parts: metadades, essència i informació d'empaquetament, que conjuntament conformen un o més fitxers (vegeu 6.1.7 Definició de l'objecte digital). La informació d'empaquetament (o encapsulament) es pot entendre com un embolcall de la informació que encapsula les metadades i l'essència.