6.3.15 Fiabilitat

6.3.15.1 La pèrdua de dades com a conseqüència d'errors en el disc o trencaments del capçal ha aixecat suspicàcies sobre el disc dur entre els professionals, encara que els fabricants puguin anunciar avui dia taxes anuals d'error de menys de l’1% i una vida operativa de 40.000 hores (Plend, 2003). Hi ha unitats d'alta fiabilitat amb una vida operativa encara més dilatada, denominada pels fabricants com a "temps mitjà entre errors"8. Encara que els discs durs són autònoms i segellats i, per tant, protegits contra danys, molts errors en les unitats de disc dur ocorren per dos motius oposats: com a resultat del desgast per ús continuat, o com a conseqüència de l'apagada i posada en marxa de la font de alimentació. El dilema rau a decidir si deixar el disc dur en marxa, i incrementar així el desgast, o apagar-lo i encendre'l i incrementar així el risc d'error.

 


8 De  l'anglès Mean Time Between Failure, MTBF. (n. dels t.)