6.3.16 Descripció, complexitat i cost del sistema

6.3.16.1 Com es va comentar a la secció 2, «Principis digitals bàsics», les generacions més recents d'ordinadors disposen de prou capacitat per a manipular grans fitxers d'àudio. Tots els ordinadors actuals incorporen discs durs de velocitat i grandària adequades als quals es pot afegir un disc dur extern a través d'un port USB, Firewire o SCSI. La complexitat associada i el grau de perícia requerits per a usar aquests sistemes no és gaire superior a la que comporta qualsevol ordinador de sobretaula.

6.3.16.2 Quan s'emmagatzemen en discs durs grans quantitats de material audiovisual per al qual s'ha de facilitar accés, s'acostuma a agrupar els discs en una estructura de RAID (de l'anglès Redundant Array of Independent Disks) o conjunt redundant de discs independents. L'agrupació en RAID incrementa la fiabilitat del sistema de discs durs i la velocitat d'accés resultant mitjançant la consideració del conjunt de discs com un gran disc dur únic. Si qualsevol dels discs individuals que constitueix el RAID fallés, podria ser reemplaçat de tal manera que totes les dades que emmagatzemi es reconstrueixin amb dades redundants provinents dels altres discs de l'array. L'índex d'error que el sistema serà capaç de tolerar i la velocitat de recuperació seran producte dels nivells del RAID. El RAID no es dissenya com una eina de preservació de dades sinó com una manera de mantenir l'accés a través dels inevitables errors de disc. El nivell apropiat de RAID per a un cas en concret, així com el requisit de duplicació dels controladors del RAID, dependrà de les circumstàncies particulars i la freqüència necessària en la duplicació de dades. L'agrupació en RAID requereix que tots els discs del conjunt estiguin en funcionament quan qualsevol part d'ells estigui en ús. Tots els RAID que continguin material d'arxiu, com en qualsevol tipus de dades digitals, han de ser duplicats més d'una vegada sobre altres suports.

Capacitat Capacitat nativa de la cinta (GB) Nombre de cintes Nombre recomanat d'unitats lectores de cinta Nombre màxim d'unitats Preu del sistema (€) Preu per unitat de cinta (€) Preu per unitat lectora (€) Cost per GB (€)
10 TB 800 13 2 4 20.480 97 7.625 2,05
50 TB 800 63 4 16 56.800 97 10.175 1,14
100 TB 800 125 8 16 134.050 97 12.725 1,34
200 TB 800 250 12 16 205.350 97 12.725 1,03
500 TB 800 625 18 56 446.938 97 15.975 0,89
1000 TB 800 1250 36 88 864.517 97 15.975 0,86
2000 TB 800 2500 72 176 1.687.690 97 15.975 0,84

Taula 2 Secció 6.3: Costos d'inversió associats a sistemes d'emmagatzematge basats en tecnologia LTO-4

 

 

Capacitat Manteniment Maquinari 1 any (€) Manteniment Programari 1 any (€) Manteniment Maquinari 2 anys (€) Manteniment Programari 2 anys (€) Manteniment Maquinari 3 anys (€) Manteniment Programari 3 anys (€) Manteniment Maquinari 4 anys (€) Manteniment Programari 4 anys (€) Manteniment Maquinari 5 anys (€) Manteniment Programari 5 anys (€)
10 TB 2.420 n/a 2.420 n/a 2.420 n/a 2.514 n/a 2.514 n/a
50 TB 3.454 n/a 4.958 n/a 4.958 n/a 4.958 n/a 4.958 n/a
100 TB 11.808 490 13.817 490 13.817 490 13.817 490 13.817 490
200 TB 15.787 582 19.323 582 19.323 582 19.323 582 19.323 582
500 TB 27.380 1.068 34.111 1.068 34.111 1.068 34.111 1.068 34.111 1.068
1000 TB 47.542 2.115 66.734 2.115 66.734 2.115 66.734 2.115 66.734 2.115
2000 TB 99.272 4.221 99.272 4.221 99.272 4.221 99.272 4.221 99.272 4.221

Taula 3 Secció 6.3: Costos de manteniment anual de sistemes d'emmagatzematge basats en tecnologia LTO-4

 

Notes sobre les taules:

  • Els preus donats són mitjanes calculades a partir del catàleg de preus de múltiples proveïdors. El preu final que el client haurà d'abonar resultarà en general una mica menor.
  • Els  preus es refereixen a la capacitat neta d'emmagatzematge. Cal considerar com a mínim el doble d'aquesta capacitat per a l'emmagatzematge de còpies de seguretat.
  • El preu del sistema inclou el cost de les cintes i unitats de la capacitat adequada, però no inclou cap programari o maquinari HSM.
  • Les taules indiquen només els costos d'inversió i tarifes de manteniment que hagin de ser abonats al proveïdor. Caldrà incloure a part en els càlculs individuals els costos propis d'electricitat, refrigeració, sala de màquines, gestió, etc. L'electricitat i la refrigeració d'un sistema de biblioteca de cintes pot costar cap al 10 % del total del  seu preu de compra durant un període de cinc anys.

 

Capacitat Tecnologia de disc dur Mida del disc dur (GB) Nombre de discs durs Preu del sistema (€) Preu del disc (€) Cost per GB (€)
5 TB SATA 500–1000 5–10 11.884 1.000 2,38
10 TB SATA 750–1000 10–14 19.997 1.000 2,00
50 TB SATA/FATA 1000 50 124.334 1.800 2,49
100 TB SATA/FATA 1000 100 230.914 1.800 2,31
200 TB SATA/FATA 1000 200 456.942 1.800 2,28
500 TB SATA/FATA 1000 500 1.202.726 1.900 2,41
1000 TB SATA/FATA 1000 1000 2.566.513 1.900 2,57
2000 TB SATA/FATA 1000 2000 4.782.584 1.900 2,39

Taula 4, Secció 6.3: Costos de sistemes d’emmagatzematge basats en disc dur (HDD)

 

 

Capacitat Manteniment Maquinari 1 any (€) Manteniment Programari 1 any (€) Manteniment Maquinari 2 anys (€) Manteniment Programari 2 anys (€) Manteniment Maquinari 3 anys (€) Manteniment Programari 3 anys (€) Manteniment Maquinari 4 anys (€) Manteniment Programari 4 anys (€) Manteniment Maquinari 5 anys (€) Manteniment Programari 5 anys (€)
5 TB 826 750 826 750 826 750 1.845 750 1.845 750
10 TB 1.206 1.125 1.206 1.125 1.206 1.125 2.600 1.125 2.600 1.125
50 TB 5.822 6.125 5.822 6.125 5.822 6.125 12.365 6.125 12.365 6.125
100 TB 10.514 8.500 10.514 8.500 10.514 8.500 22.391 8.500 22.391 8.500
200 TB 21.724 12.750 21.724 12.750 21.724 12.750 44.956 12.750 44.956 12.750
500 TB 57.061 37.250 57.061 37.250 130.394 37.250 130.394 37.250 130.394 37.250
1000 TB 130.203 66.250 130.203 66.250 263.537 66.250 263.537 66.250 263.537 66.250
2000 TB 223.778 124.250 223.778 124.250 477.121 124.250 477.121 124.250 477.121 124.250

Taula 5 Secció 6.3 Costos de manteniment anual de sistemes d'emmagatzematge basats en disc dur

Notes sobre les taules:

  • Els  preus donats són mitjanes calculades a partir del catàleg de preus  de múltiples proveïdors. El preu final que el client haurà  d'abonar resultarà en general una mica menor.
  • El  preu del sistema inclou el cost de discs durs de la capacitat  adequada segons es requereixi.
  • Les  taules indiquen únicament els costos d'inversió i tarifes de manteniment que hagin de ser abonades al proveïdor. A part s'han  d'incloure en els càlculs individuals els costos propis d'electricitat, refrigeració, sala de màquines, gestió, etc. L'electricitat i la refrigeració d'un sistema de discs durs pot  costar cap al 30-40 % del total del seu preu de compra durant un període de cinc anys.