7.8 Riscos

7.8.1.1 Els sistemes d'emmagatzematge automatitzats es poden configurar per a copiar i refrescar dades de manera constant, descartant les cintes de dades que resultin poc fiables. Els sistemes d'emmagatzematge digital massiu (Digital Mass Storage Systems) es dissenyen de manera professional i estan en mans d'organitzacions amb ampli pressupost que poden permetre i garantir les mesures necessàries per a la seguretat de les seves dades. Atès que aquí parlem de processos manuals de còpia de seguretat i recuperació de dades, no es poden menystenir els riscos de pèrdues de dades associades amb sistemes de disseny propi i administració manual o semiautomàtica. La responsabilitat d'assegurar que l'arxiu de dades d'àudio roman vàlid i accessible recau sobre l'individu i requereix la revisió periòdica de les cintes de dades. Aquesta situació s'agreuja especialment pel fet que moltes institucions culturals i de recerca es troben, de forma notòria, insuficientment finançades.

7.8.1.2 Encara que pugui semblar que els sistemes descrits incorporen un alt nivell de redundància, cal no oblidar que els dispositius i suports digitals poden fallar en qualsevol moment i sense previ avís. Per això cal disposar, en qualsevol estadi del procés de digitalització i emmagatzematge, de com a mínim dues còpies de seguretat del fitxer lineal arxivat. Qualsevol petit error conduirà inevitablement a la pèrdua d'una major o menor quantitat de dades. No obstant això, si s'han posat en marxa les estratègies adequades, el resultat no serà fatal gràcies a les còpies redundants disponibles. En vista del temps de procés de transferència, , per no parlar de les inevitables pèrdues ocasionades per suports vells, s’han de fer tots els esforços per evitar tornar a digitalitzar els materials per causes derivades d'una arquitectura de seguretat inconsistent o d’una conducta negligent en les accions concretes.
 

7.8.2 Complexitat del sistema

7.8.2.1 Un cop implementats i instal·lats, els sistemes d'emmagatzematge de dades són relativament fàcils d'operar i mantenir. No obstant això, es recomana l'assistència tècnica d'especialistes en TIC en els estadis inicials d'implementació i subsegüents incidències o processos d'actualització per a minimitzar el risc derivat d'una instal·lació deficient.

7.8.3 Associacions i còpies de seguretat

7.8.3.1 Com ja s'ha comentat, l'aliança o associació amb una institució de referència a nivell d’arxiu digital que pugui facilitar la còpia de seguretat de les dades resultarà un gran actiu en la gestió de riscos. Una xarxa de repositoris que pugui crear i acceptar paquets organitzats d'informació potencia l'estratègia de preservació, ja que escampa i redueix el risc d'errors deguts a desastres naturals o humans o la manca de recursos en un moment crític del cicle de vida d’un objecte d'àudio digital.

7.8.4 Cost i escalabilitat

7.8.4.1 El sistema a petita escala que s'acaba de comentar es pot considerar per a incrementar la capacitat d'emmagatzematge i gestió. Es troben disponibles unitats de cinta relativament petites capaces de manejar un cert nombre de cintes, i l'ús de sistemes robotitzats pot ajudar a expandir el sistema. Si els costos dels discs durs continuen caient, el cost de l'actualització i expansió de cabines de discs resulta assequible.

7.8.4.2 Les aliances entre subministradors comercials i proveïdors de l'àmbit del codi obert possibiliten la integració de sofisticats sistemes de programari de repositori en el marc segur d'un proveïdor de serveis comercial. DSpace i FEDORA, per exemple, han presentat ambdós un sistema de codi obert que opera amb una companyia comercial de solucions d'emmagatzematge.

7.8.4.3 El cost d'establir un sistema d'emmagatzematge de dades a petita escala pot semblar alt en comparació amb la compra d'un enregistrador de CD. No obstant això, la comparació a nivell de cost per bit de l'emmagatzematge de més d'uns quants centenars d'hores d'àudio revela, tenint en compte tots els costos associats a l'arxiu, diferències menors. A més, un sistema d'emmagatzematge de dades adequadament gestionat és en conjunt molt més fiable i permetrà la transferència de dades d'àudio sobre la següent tecnologia d'emmagatzematge, quan això inevitablement hagi de succeir.