7.1 Introducció

7.1.1.1 És possible construir un sistema d'emmagatzematge digital a petita escala capaç de satisfer els requisits d'arxius amb petites col·leccions i pressupost limitat. Fins fa poc, només les organitzacions de grans dimensions i recursos comparativament més importants podien digitalitzar i emmagatzemar els seus fons a gran escala mitjançant sistemes d'emmagatzematge digital massiu (DMSS) sobre la base de conjunts de discs durs i unitats de cinta. Aquests sistemes acostumen a ser grans, cars i específics per a contingut sonor i audiovisual. De la mà d'institucions universitàries i d'educació superior, moltes fonoteques i biblioteques d'àmbit nacional han iniciat i finançat el desenvolupament d'estàndards oberts i programari de codi obert que avui dia faciliten els processos d’arxiu digital. Aquests sistemes de treball són actualment la columna vertebral i el model per a totes les propostes d’arxiu digital. L'arxiu sonor se’n beneficia mitjançant l'ús d'aquestes tecnologies i l'aportació de coneixements específics per un desenvolupament millor.

7.1.1.2 Al mateix temps que apareixen en el mercat solucions de programari de codi obert i altres de baix cost, el cost econòmic de les cintes i els discs durs es redueix, encara més en el cas d'aquests darrers. Avui dia és possible implementar l’arxiu digital d'una manera molt més professional que mitjançant l'arriscada metodologia de còpia sobre suports d’enregistrament individuals, tipus CD o DVD.

7.1.1.3 Aquest capítol de les Directrius descriu com establir i gestionar un repositori digital a petita escala que pugui satisfer els requisits de l'estàndard OAIS.