6.6.6 Drets i permisos

.6.6.1 Convé recordar que tot accés queda sotmès als drets establerts sobre els ítems i al permís del propietari sobre l'ús del contingut. Hi ha diferents enfocaments sobre la gestió de drets, des del marcatge del contingut o la gestió dels permisos individuals d’accés fins a separar o protegir físicament l'entorn d'emmagatzematge. La particular implementació del sistema de gestió de drets dependrà del tipus de document, la infraestructura tècnica i la comunitat de propietaris i usuaris, de manera que resulta fora de l'abast d'aquest document definir o descriure una alternativa en particular.