6.6.1 Introducció

6.6.1.1 El model de referència d'OAIS defineix «accés» com l'entitat que «proporciona els serveis i funcions que permeten als consumidors determinar l'existència, descripció, ubicació i disponibilitat de la informació emmagatzemada en el sistema OAIS, així com demanar i rebre productes d’informació». En altres paraules, accés és el conjunt de mecanismes i processos pels quals el contingut es troba i es recupera. El document IASA-TC 03 La salvaguarda del patrimoni sonor: ètica, principis i estratègia de preservació emfatitza que «l'objectiu principal d'un arxiu és assegurar l'accés sostingut a la informació emmagatzemada». La preservació del contingut és requisit previ per a l'accés sostingut als continguts, i en un arxiu ben planificat l'accés n’és un resultat directe.

6.6.1.2 L'accés és, en la seva forma més simple, la capacitat per a localitzar continguts i, en resposta a sol·licituds autoritzades, permetre la seva recuperació per a l'audició o fins i tot la còpia per a ús extern, sempre que els drets associats a una obra ho permetin. En l’ entorn digital interconnectat l'accés pot ser remot. L'accés, però, significa alguna cosa més que la simple capacitat per a lliurar un document. La majoria dels arxius poden a nivell tècnic lliurar un fitxer d'àudio a la carta, però un autèntic sistema d'accés proporcionarà eines de recerca, mecanismes de lliurament i capacitat d'interacció i negociació amb relació al contingut. S'afegeix aquí una nova dimensió a l'accés més enllà del fet de sobreposar-se a la distància. En aquest nou model de serveis basats en la recuperació, l'accés pot ser considerat com un diàleg entre el sistema del proveïdor i el navegador en xarxa de l'usuari.