6.2.3 Metadades de preservació

6.2.3.1 Les metadades necessàries per a la gestió dels processos de preservació a l'estadi d'ingrés són aquelles relacionades amb la creació de l'objecte d'àudio digital, així com els canvis de format que hagin pogut ocórrer abans de l'ingrés. D'aquesta manera es preserva la informació sobre la procedència tècnica de l'objecte, fet que permet establir un vincle entre la forma present de l'ítem i la forma original amb la qual va ser creat.

6.2.3.2 El format BWF disposa d'una recomanació no obligatòria titulada Format for CodingHistory field in Broadcast Wave Format (Format per al camp d'història de la codificació en BWF), disponible a http://www.ebu.ch/CMSimages/en/tec_text_r98-1999_tcm6-4709.pdf. Aquesta recomanació detalla com descriure els canvis que el fitxer hagi experimentat. L'ús local del camp de text lliure en codi ASCII permet la descripció de l'equipament tècnic o del programari utilitzat en la creació de l'objecte d'àudio digital.