6.1.1 Introducció

6.1.1.1 La informació que segueix sobre gestió, emmagatzematge a llarg termini i preservació d'àudio codificat digitalment es basa en la premissa que no existeix un mitjà definitiu ni permanent per a l'emmagatzematge de dades, ni hi serà en un futur previsible. Més aviat al contrari, els responsables de la gestió d'arxius d'àudio digital han de planificar la posada en marxa de sistemes de gestió i emmagatzematge capaços de donar suport a processos que impliquin inevitables canvis en els formats, suports o altres tecnologies. El grau i la direcció del canvi tecnològic és una cosa sobre la qual els arxius no tenen control ni a penes influència. Caldrà enfocar l'objectiu i l'èmfasi de la preservació digital cap a la construcció de sistemes sostenibles, molt més que cap a potencials suports permanents.

6.1.1.2 L'elecció d'un sistema tecnològic d'emmagatzematge depèn de molts factors, a part del cost. Tot i que el tipus de tecnologia escollit per a la preservació d'una col·lecció podrà diferir en funció de les circumstàncies específiques de cada institució, els principis bàsics aquí destacats s'apliquen a qualsevol sistema de gestió i emmagatzematge a llarg termini d'àudio digital.