5.7.8 Factor temps

5.7.8.1 El temps requerit per registrar un esdeveniment o entrevista pot resultar força car. Si el flux del treball de camp s'ha dissenyat adequadament, el temps requerit per a la preservació d'un enregistrament de camp es pot reduir al temps necessari per a l’ingrés de les dades i metadades. Si el sistema depèn de processos manuals, és molt probable que molta informació valuosa es perdi per errors humans o per la mateixa manca de recursos per a dur a terme aquesta important, encara que dilatada en el temps, tasca d’arxiu.