5.7.6 Metadades i descripció de la col·lecció

5.7.6.1 El valor d'un enregistrament de camp es pot veure seriosament limitat per l'absència de metadades que descriguin el procés d’enregistrament, el context i els drets associats. La manca de metadades (incloses les de preservació) pot comportar serioses implicacions no només en el moment de l'ingrés en el repositori, sinó també durant la corresponent gestió de l'arxiu i difusió de la informació. Aquestes dades són, de fet, tan significants que la seva absència pot implicar el rebuig del contingut per part del gestor de l'arxiu. També hi ha informació crítica tècnica i de preservació, que cal obtenir durant el procés mateix d’enregistrament i incloure en el registre d’arxiu. Entre aquestes dades: 
 
5.7.6.1.1 Dispositiu d’enregistrament. Marca, model, número de sèrie, descripció dels ajustos dinàmics realitzats durant el procés de l’enregistrament, ajustament del guany, format d'enregistrament, codificació (no recomanada, però d'obligada documentació si les circumstàncies exigeixen usar-la).
 
5.7.6.1.2 Micròfons. Tipus i patrons polars, informació sobre la configuració estereofònica, distància, tècniques especials (com microfonia de solapa, tècniques multimicrofòniques, etc.)

5.7.6.1.3 Ús d'equips addicionals com ara paravents, etc., descripció de la ubicació a la sala, etc.

5.7.6.1.4 Mitjà o suport original de l’enregistrament. Tipus, especificacions (memòries flash, disquets, disc dur, etc.)

5.7.6.1.5 Font d'alimentació. Bateries, corrent altern (AC) de 50 Hz o 60 Hz, fluctuacions o nivells inestables de l'alimentació, etc.