6.5 Gestió i administració de dades

6.5.1.1 La Gestió de dades en OAIS fa referència als serveis i funcions necessaris per a generar (o poblar), mantenir i fer accessibles tant la informació descriptiva que identifica i documenta els fons d'un arxiu, com les dades administratives necessàries per a la gestió d'aquest arxiu, és a dir, el catàleg de dades contingudes i el registre estadístic de les dades contingudes.

6.5.1.2 La gestió en OAIS fa referència als serveis i funcions necessaris per a la gestió de la configuració del sistema, el monitoratge de les operacions, l'atenció al client i l'actualització de la informació d'arxiu. També es responsabilitza de la gestió de processos com ara la negociació dels acords de submissió de material amb el productor dels continguts, l'auditoria del procés de submissió, el control de l'accés físic i l'establiment i manteniment dels estàndards d'arxiu.

6.5.1.3 La gestió i l’administració del repositori digital i del sistema d'arxiu proporcionarà serveis que permetin la sostenibilitat del sistema i la preservació del contingut emmagatzemat. Un dels requisits d'un sistema d'emmagatzematge d'arxiu digital és l'habilitat per a interrogar el sistema i obtenir conjunts de resultats del fons, l'accés a estadístiques d'ús i l'obtenció de resums de continguts que incloguin informació sobre dimensions o altres dades tècniques i de gestió. La gestió i l’administració de dades resulta crítica en un sistema d'arxiu sostenible, ja que garanteix que els fitxers preservats i accessibles puguin ser adequadament trobats i identificats.

6.5.1.4 És en aquesta secció del sistema d'emmagatzematge digital i preservació que s'ha d'implementar el control d'accés al contingut o control de seguretat. Molts sistemes de programari per a repositoris incorporen opcions per a l'aplicació de polítiques que emmagatzema i gestiona el sistema. És important tenir present que la informació sobre drets de gestió, com el contingut mateix d'àudio, ha de sobreviure al sistema que l'emmagatzema. La informació codificada en XACML (eXtensible Access Control Markup Language), per exemple, és més universalment aplicable i transferible a altres sistemes. L’XACML, implementat en XML, és un llenguatge declaratiu sobre la política de control d'accés al contingut, alhora que és també un model de processament que descriu com interpretar les polítiques. El grup d'estàndards d'OAIS gestiona el llenguatge XACML (https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xacml).

6.5.1.5 Un dels tests crítics en el moment d'escollir, establir i instal·lar un sistema de preservació digital hauria de ser, precisament, determinar si l'administració del sistema que es proposa és assumible per la institució que es planteja adoptar-lo. La capacitat i el ventall de funcions d'un sistema estan sovint vinculats a la complexitat de la seva instal·lació i ús. Un sistema gestionat i mantingut incorrectament representa un risc greu per al contingut que acull. Per això és tan important per a la gestió d'un sistema a llarg termini disposar de l'experiència tècnica necessària per a garantir-ne un ús correcte.