6.3.12 Selecció i monitoratge del mitjà de cinta de dades

6.3.12.1 Com en qualsevol sistema convencional de preservació, és important no només establir còpies de seguretat i redundància en cas d'errors en els fungibles o components, sinó també establir i mesurar estàndards de rendiment per a les parts vitals del sistema. Programaris com SCSI-Tools permeten un nivell detallat de revisió de les unitats de cinta i altres dispositius en xarxa amb la finalitat de determinar si els fungibles i el maquinari treballen al nivell òptim de funcionament. Les cintes LTO disposen d'una interfície per a la monitoratge de dades, una funcionalitat que rarament s'utilitza tot i les seves bondats per a sistemes d'arxiu. Alguns sistemes HSM poden controlar de manera regular la qualitat dels actius emmagatzemats. Aquests sistemes monitoritzen la taxa d'error de les cintes al mateix temps que els usuaris accedeixen als seus actius, o bé llegeixen automàticament aquests actius, sense intervenció humana, quan la cinta no ha estat utilitzada durant un cert període de temps.