6.3.10 Obsolescència de formats i cicles tecnològics

6.3.10.1 La naturalesa mateixa de l'emmagatzematge de dades comporta un progrés i un desenvolupament constants, la qual cosa implica canvis inevitables i una contínua obsolescència. La gestió realista del contingut a llarg termini ha d'assumir els fets i construir sobre la contínua evolució i actualització del maquinari i els mitjans fungibles. Encara que la infraestructura central com el cablejat de dades o les llibreries d'emmagatzematge pugui continuar en servei durant deu o fins a vint anys, les unitats individuals de lectura/escriptura i les cintes tenen una vida finita i molt menor. Tots els principals formats de cintes de dades disposen de plans de desenvolupament i projecten actualitzacions en períodes que van dels divuit mesos als dos anys. La retrocompatibilitat per a l'accés exclusiu de lectura es garanteix de vegades sobre una o dues generacions en qualsevol família comuna de dispositius. Com a resultat, cada generació de dispositius de cinta i els seus mitjans fungibles poden tenir viabilitat entre quatre i sis anys, després dels quals resulta essencial la migració de les dades a un nou format6. També el cost de manteniment del maquinari propi dels sistemes d'emmagatzematge massiu tendeix a incrementar-se notablement quan supera el temps de vida útil o el període de garantia. Aleshores pot resultar difícil l'obtenció de peces noves de recanvi per a les biblioteques o les unitats de cinta, per exemple. En la taula següent s'inclou un resum dels plans de desenvolupament de diferents fabricants. Molts formats disposen de compatibilitat exclusivament de lectura amb almenys una generació prèvia.

Família 1a generació 2a generació 3a generació 4a generació 5a generació 6a generació
Quantum SDLT SDLT220 110 GB SDLT320 160 GB SDLT600 300 GB DLT-S4 800 GBytes    
IBM     3592 2004 300GB 40MB/s TS1120 2006 700GB 104MB/s    
Sun - Storagetek   9940B 2002 200GB 30MB/s T10000 2006 500GB 120MB/s T10000B-2008 ITB 120MB/s    
LTO LTO-1 2001 100GB 20MB/s LTO-2 2003 200GB 40MB/s LTO-3 2004 400GB 80MB/s LTO-4 2007 800GB 120MB/s LTO-5 sense data (2009+) 1.6TB 180MB/s (estimat)7 LTO-6 sense data (2011+) 3.2TB 270MB/s (estimat)
Sony S-AIT S-AIT 2003 500 GB 30MB/s S-AIT2 2006 800 GB 45MB/s        
Sony AIT     AIT-3 2003 100 GB 12MB/s AIT-4 2005 200 GB 24MB/s    

Taula 1 Secció 6.3: Pla de desenvolupament projectat per a cintes de dades

 


6 Això  comporta un certa generació de residus i impacte mediambiental que  va més enllà de l'àmbit de la discussió purament tecnològica,  encara que en realitat una biblioteca de cintes velles de dades  consumeixi a gran escala més polímers i derivats petroquímics per  producte que un sistema actual d'alta densitat, dotat de solucions  d'emmagatzematge robotitzades energèticament més eficients que  ocuparan, alhora, un menor espai físic. (n. de l'autor).

7 Aparegudes al gener de 2010, les cintes LTO-5 disposen d'una  capacitat de 1,5 TB i velocitat de transferència de 140 MB/s. (n. dels t.)