6.6.4 Formats i paquets de difusió d'informació (PDI / DPI)

6.6.4.1 El paquet de difusió d'informació (PDI) és aquell que rep el consumidor peticionari en resposta a una sol·licitud de contingut o una ordre. El sistema de distribució ha de ser també capaç de lliurar un conjunt de resultats o un informe en resposta a una cerca.

6.6.4.2 Els desenvolupaments en la xarxa i la indústria de l'accés han proposat sistemes de distribució basats, naturalment, en formats de distribució. Aquests formats no acostumen a ser adequats per a la preservació i, en general, els formats de preservació tampoc no acostumen a ser adequats per a la distribució. Per a facilitar la distribució es generen còpies d’accés independents, ja sigui de forma rutinària o bé sota demanda, en resposta a una petició. El contingut es pot transferir a temps real o es pot descarregar de la xarxa en formats comprimits de distribució. La qualitat del format de distribució és generalment proporcional als seus requisits d'ample de banda, i els gestors d'una col·lecció hauran de prendre decisions sobre tipus de formats de distribució basades tant en els requisits d'usuari com en la infraestructura que fa possible aquesta distribució. Els populars formats Quick Time i Real Media han demostrat la seva capacitat en funcions de reproducció en temps real, de la mateixa manera que el format MP3 (MPEG1 Capa 3) és adequat per a descàrregues, encara que també permeti la reproducció en temps real.

6.6.4.3 Certs tipus de material requeriran la creació de dos fitxers WAV màster o principals: el primer serà el màster d'arxiu o preservació amb la funció de replicar exactament el format i condició del material original, i el segon serà una còpia màster de difusió que es podrà haver processat per a millorar la qualitat del so original. Aquest segon màster permetrà la creació de còpies de difusió segons es requereixi. S'espera que els formats de distribució evolucionin i canviïn a un ritme més ràpid que els formats màster.