6.1.3 Principis de la preservació digital

6.1.3.1 Principis dels sistemes d'emmagatzematge digital massiu

6.1.3.2 La següent informació es basa en gran mesura en aspectes pràctics de les estratègies per a la protecció de dades plantejades per la UNESCO en les seves directrius per a la preservació del patrimoni digital. El document original s'ha vist modificat només per a recollir la possibilitat de sistemes que incorporin còpies de seguretat no automatitzades, així com per a reflectir les preocupacions sobre el format únic a la preservació d'àudio digital. Aquesta secció s'inclou amb l'amable autorització de l'autor (Webb 200:3:16.13).