6.1.2 Emmagatzematge específic de dades o so

6.1.2.1 Per a gestionar i mantenir àudio digital de manera eficaç es necessita convertir-lo a un format de dades estàndard. Els formats de dades són els tipus de fitxers —com . wav, BWF o AIFF— que els ordinadors reconeixen. Aquests fitxers, a diferència dels suports específics d'àudio, defineixen tecnològicament els límits del seu propi contingut i es codifiquen generalment de tal manera que qualsevol pèrdua de dades pugui ser reconeguda i reparada pel sistema principal. La IASA recomana l'ús de BWF tal com es defineix en la secció 2.8 Formats de fitxer.

6.1.2.2 Entre els formats específics per a l'enregistrament d'àudio digital hem de ressenyar el DAT (Digital Audio Tape) i el CD-DA (Compact Disc-Digital Audio). El format de casset compacte digital DAT, en altres temps molt estès per a enregistraments de camp a 16 bits/48 KHz, és ara un sistema d’enregistrament obsolet. La IASA recomana la transferència de qualsevol contingut significatiu en cinta DAT a sistemes d'emmagatzematge més fiables, d'acord amb les orientacions proporcionades a la secció 5.5 Reproducció de suports digitals magnètics.

6.1.2.3 El disc compacte enregistrable pot ser utilitzat per al registre exclusiu d'àudio (CD-A o CD-DA) o de formats de dades (CD-ROM). En el format CD-DA l'àudio digital codificat adopta la forma d'un flux lineal i no té, per tant, els avantatges d'un fitxer tancat propis de l’enregistrament en CD-ROM. Tanmateix, aquest darrer format emmagatzema menys dades per la mateixa quantitat d'espai. La IASA no recomana el CD-DA com a format final de preservació d'àudio. Hi ha riscos considerables associats a l'ús del disc òptic enregistrable com a format de destinació en qualsevol dels seus formats. Aquests riscos es detallen en el capítol 8 Discs òptics: CD i DVD enregistrables. Els preus cada vegada més reduïts, alhora que la creixent fiabilitat dels sistemes d'emmagatzematge i gestió de dades, converteixen el CD-R —així com en general qualsevol opció d'emmagatzematge basada en mitjans i suports específics— en innecessari o com a mínim poc econòmic.